Vezetőségi Határozatok 2020


1/2020.01.31. számú határozat:

A vezetőség a helyszínen tett kiegészítésekkel és pontosítások a Baráti Társaság 2019.évi gazdálkodásáról és a jelenlegi pénzügyihelyzetéről szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

2/2020.01.31.számú határozat

A vezetőség a honlap finanszírozásáról és használatáról szóló tájékoztatót tudomásul vette

3/2020.01.31. számú  határozat

A vezetőség vita után, kiegészítésekkel egyhangúlag elfogadta a Baráti Társaság 2020. évi feladattervét, ugyanakkor felkérte az elnököt, haladéktalanul tegyen lépéseket annak érdekében, hogy az V. VSFT első része tervezhetővé váljon.

4/2020.01.31 számú. határozat   

A vezetőség jelen állapotában megtárgyaltnak tekinti a Veteránliget projektet, további lépéseket annak önkormányzat általi elfogadásakor tart indokoltnak.

5/2020.03.30.(online) számú határozat

A vezetőség a kialakult helyzetre figyelemmel és az ügyvitel egyszerűsítése érdekében a Baráti Társaság Alapszabálya 13.§ (3) bekezdését azonnali hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

“A pénzforgalmi aláírás (banki utalás) jogát az elnök, az elnökhelyettes, a titkár és a pénztáros négyesből, bármelyik kettő személy együttesen gyakorolja. “ 

6/2020.06.17. számú határozat: az V. VSFT megrendezéséről

(1) A találkozóra 2020. szeptember 26-án (szombaton) kerüljön sor, külsőségeiben legyen visszafogott, bensőséges, ezt tükrözze a meghívandó vendégek köre is.

(2) A fő hangsúlyt az emlékezésre kell helyezni, és ehhez kapcsolódjon szórakoztató elem is. 

(3) Az étkezés biztosítására megfelelő árajánlat esetén Mohácsi János (GABI Pecsenye) kerüljön felkérésre.

(4) Kiegészítő programként „Keressük meg a VS Felderítők Borát!” szlogennel meghirdetjük a házi borversenyünket.  

7/2020.06.17. számú  határozat: a vezetőség VSFT-hoz kapcsolódó feladatairól

 (1) elnök:

 • a találkozó és kapcsolódó rendezvények propagálása a Társaság online felületein;
 • egyeztetések a Szekszárdi SZSZC vezetésével, biztosítási igények összeállítása, megküldése;
 • emléktárgyak, emléklapok, meghívók tervezése, beszerzése biztosítása (egyeztetés a készítők-kel)
 • meghívók kiküldése (online, levél)
 • BEOSZ támogatás elszámolása

(2) elnökhelyettes:

 • kapcsolattartás a vendégkörrel,
 • tervezés segítése, koordinálása;
 • részvétel a meghívók eljuttatásában
 • részvétel a vendégek regisztrálásában

(3) titkár:

 • ebéd helyszínének biztosítása,
 • étkezés megszervezése (árajánlat bekérése, kivitelezés segítése)
 • házi borverseny előkészítése. lebonyolítás szervezése
 • kapcsolattartás

(4) társadalmi kapcsolatok felelőse:

 • részvétel a programok szervezésében,
 • lehetséges támogatók felkeresése, tárgyalás velük a támogatásról;
 • kapcsolattartás a lehetséges vendégkörrel;
 • a Heinek Ottó Közösségi Házhoz érkező vendégek fogadásának megszervezése, irányítása;
 • kiegészítő program személyi- és technikai feltételének biztosítása;

(5) pénztáros:

 • rendezvény pénzügyeinek kézben tartása (szükséges pénzmennyiség biztosítása, kifizetések végzése, dokumentálása);
 • koszorúzás helyszíne rendbetételének irányítása, kellékek (virágok, szalagok stb.) beszerzése, helyszínre szállítása;
 • csapatzászló biztosítása, díszőrség megszervezése;
 • koszorúzás helyszínére érkező vendégek irányítása, illetve annak megszervezése
 • Heinek Ottó Közösségi Házhoz beérkező vendégek regisztrálása.
 • BEOSZ támogatás elszámolásának előkészítése BEOSZ számlák elkülönítésével;

8/2020.06.17. számó  határozat a BEOSZ által biztosított támogatás felhasználásáról

(1) A vezetőség felkéri az elnököt, hogy a jóváhagyott üzleti tervet haladéktalanul küldje meg a BEOSZ Elnökségének.

(2) A biztosított 150e Ft keretösszeg 2020. június 01. és október 31. között költhető el a BEOSZ részére kiállított számla alapján az alábbi jogcímekre:

1.tétel (ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetése költségei):            41e Ft.

2.tétel (adminisztráció költségei):                                                          19e Ft:

3.tétel (PR, marketing, kommunikációs költségek):                                50e Ft

7.tétel (egyéb beszerzések, szolgáltatások):                                           40e Ft

(3) A keretösszegből történő beszerzésekre a vezetőségi tagok az ülésen meghatározottak szerint jogosultak.

(4) A keretösszeg elszámolása és BEOSZ általi kifizetése november 01-t követően a BEOSZ pénzügy részére átadott számla ellenében történik

9/2020.06.17. számú határozat: az év hátralévő feladatairól a Vezetőség egyenkénti mérlegelést követően, folyamatában dönt. 

10/2020.09.10. számú határozat:

A Vezetőség a szeptember 26-ra tervezett V. Vegyi Sugár Felderítő Találkozót az erősödő járványveszély miatt – figyelemmel a tagság többségi véleményére – nem tartja biztonságosan lebonyolíthatónak, ezért azt elhalasztja az 5. önálló vegyi, sugárfelderítő század megalakítása 60. évfordulója évére, 2021-re.