Vezetőség

Szikora Mihály

Szikora Mihály

elnök

A Társaság alapítója, a Társaság Facebook
lapjának tulajdonosa, 

Fő feladatai: 

– HM, MH, és városi kapcsolatok fenntartása,

– képviselet, megbeszélések lebonyolítása

– a működéshez és a feladatokhoz szükséges
kidolgozó munka végzése, 

– hadtörténeti kutató- és szerkesztő munka

– a Társaság honlapjának és közösségi lapjának szerkesztése,  karbantartása

Jogosult a bankszámla online kezelésére

Elérhetősége: szvvbt2017@gmail.com

Kriston István

Kriston István

tiszteletbeli elnök

Vincze György

Vincze György

elnökhelyettes

Fő feladatai

– a Társaság honlapjának szerkesztése, Facebook lapjának moderálása, 

– programjavaslatok, koncepciók kialakítása,

 – pályázatfigyelés, dokumentálás, 

– egyeztető, szervező tevékenységek, 

– egyes szervezetekkel való kapcsolattartás, 

– hadtörténeti kutatómunka, 

– a Társaság weblappal kapcsolatos ügyei.

 Jogosult a bankszámla online kezelésére.

Elérhetősége: szvvbt2018@gmail.com

  •  
szegzard

titkár

 

Fő feladatai:

– adminisztrátorként a Társaság Facebook lapjának kezelése, 

– napi ügyek vitele, 

– városi kapcsolatok, helyi képviselet, egyeztetések, 

– rendezvények és sajtó megjelenések szervezése, 

– közvetlen kapcsolattartás volt katona-társakkal, civil szervezetekkel,

Jogosult a bankszámla kezelésére.

gazdasági felelős

Fő feladatai:

– házipénztár kezelése,

– be- és kifizetések
megszervezése, figyelemmel kísérése,

– a társaság könyvviteléből ráháruló feladatok végzése,

– a Társaság működéséhez, a rendezvé-nyekhez szükséges eszközök és anyagok beszerzése, szükség szerinti nyilvántar-tása,  tárolása.

 

  •  

Rácz József

társadalmi kapcsolatok felelőse

Fő feladatai: 

– társadalmi-, politikai-, gazdasági    kapcsolatok feltárása, fenntartása, erősítése, 

– volt katonatársak kutatása,

– programszervezés segítése, 

– létesítési feladatok koordinálása,

Jogosult a bankszámla kezelésére