Adatvédelmi tájékoztató

Ezt az Adatvédelmi tájékoztatót az Európai Parlament és a Tanács személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)  és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) előírásainak figyelembevételével készítettük. Ebben a tájékoztatóban bemutatjuk azon adatok körét, melyeket a https://szegzard-veve2017.hu weboldal működtetéséért felelős szervezetek, illetve személyek kezelnek, az adatokat kezelő szervezeteket, az adatkezelés módját, és azok ellenőrzésének, törlésének lehetőségeit.

  1Adatkezelő: SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társasága jogi személyiség nélküli, cégbíróságon nem bejegyzett, egyszerű civil társaság, az egykoron azonos helyen szolgált volt katonák és barátaik által létrehozott internetes közösség.

     1.1. Adatkezelő elérhetőségei:

     weboldal címe: https://szegzard-veve2017.hu

     elektronikus levelezés: szegzard.veve2017@gmail.com

     levélcím: 7370 Meződ Ságvári u. 6.

     1.2. Adatkezelési nyilvántartás: nem szükséges

     2. Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

    A személyes adatok kezelése személyes hozzájáruláson alapul. Tevékenységünk során csak olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyek az elektronikus vagy személyes kapcsolattartáshoz szükségesek.

   A személyes adatok kezelésének célja: Az Alapszabályban meghatározott célkitűzések érdekében a kapcsolattartáshoz szükséges levelezőlista létrehozása, a gyors, hatékony és széleskörű információáramlás megvalósulása.

   Kötelező adatként kérjük megadni: vezetéknév, keresztnév (esetleg születési név); születési év, hó, nap; elérhetőségek (e-mail, cím, telefonszám, levelezési cím) a kapcsolattartáshoz

  Opcionálisan kérjük megadni: az esetleges katonai szolgálattal kapcsolatos információkat a csoporton belüli hely meghatározása, az egyes akciókra való célirányos mozgósítás segítése érdekében

  Egyedileg, külön eljárás keretében kérünk adatokat az élő katonai szervezetekhez történő beléptetéshez, személyi előterjesztésekhez.

     2.1. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

személyes adat

jogalap

cél

név,

születési idő,

rendfokozat,

beosztás,

helyőrség,

bevonulás (távozás) ideje

Érintett jelentkezéskor megadott írásbeli hozzájárulása

a Társaság szakmai jellege, működtetése, kapcsolattartás és minden további tevékenység, melyhez az Érintett azonosítása szükséges

anyja neve,

születési hely

ig. száma

Érintett írásbeli hozzájárulása

Egyedi esetben, külön eljárás során: a Társaság és a működő katonai szervezetek látogatásának szervezése, személyi előterjesztések miatt

telefonszám

e-mail cím

lakcím

közösségi elérhetőség

Érintett jelentkezéskor megadott írásbeli hozzájárulása

kapcsolattartás, rendezvények meghívóinak kézbesítése

   A Társaság a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel.

   Az állami elismerésre történő felterjesztés, illetve névre szóló tárgyi elismerés esetét kivéve személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény kötelező erővel ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

  A Társaság a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért (ideértve azok változásának követését is) kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címen kizárólag ő vesz igénybe információszolgáltatást a Társaságtól.

   3Melyek azok az adatok, amelyeket a weboldal és a felhasználó közötti interakciók generálnak.

  Alapértelmezés szerint WordPress kizárólag a regisztrált felhasználók részére gyűjti a Felhasználói profil képernyőjén megjelenített adatokat, azonban egyes bővítmények az alkalmazás során személyes adatokat is gyűjthetnek.

    3.1Hozzászólás

  Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

  Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőik meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

    3.2. Média

   A Társaság rendezvényein kép- és hangfelvételek készülhetnek, azok közzététele elsősorban a Társaság honlapján és közösségi hálón lévő oldalán, esetenként írott- és elektronikus médiában, illetve a támogató és együttműködő szervezetek honlapján (közösségi oldalán) történik.

   Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a hely adatokat a honlapon található képekből.

    3.3. Kapcsolatfelvételi űrlapok

  Kapcsolatfelvételi űrlapként a „Felvételi kérelem” című, jelentkező által kitöltendő űrlapot alkalmazzuk, amely a fent említett adatokat tartalmazza (tartalmazhatja).

    3.4. Sütik

    Ha valaki hozzászólást ad a honlapon, bejelentkezve maradhat a megadott név, e-mail- és webcím eltárolásával egy sütiben. A tárolás kényelmi célokat szolgál azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitölteni. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

  Ha valaki ellátogat a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állít be annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy a felhasználó a böngészőt bezárja.

   A honlapra történő bejelentkezéskor több süti kerül létrehozásra, amelyek elmentik a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelölte, a bejelentkezés két hétig folyamatos. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

    Bejegyzés, vagy oldal szerkesztésekor a böngésző egy újabb sütit tárol el. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelynek a szerkesztése történt. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

    3.5. Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

    A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

   Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

    4Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

  A felhasználói adatokat csak a honlap adminisztrátorai ismerik, azok harmadik személynek nem kerülnek átadásra. A weboldal technikai rendszere alapértelmezésben senkivel nem oszt meg semmilyen személyes adatot.

  1. Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

  Hozzászóláskor a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes, ezt követő bármely hozzászólás megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

    A honlapon regisztrált felhasználók személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

  1. Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

   A felhasználó a weboldalon regisztrált fiók, vagy hozzászólás írása esetén kérheti a személyes adatok részére – export fájlban – történő megküldését, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérheti továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatát töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs-,   jogi-,  vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

   7. Hová továbbítjuk az adatokat

  A látogatók által beküldött hozzászólások a szegzard.veve2017@gmail.com e-mail fiókba kerülnek, azokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti. A hozzászólások moderálást követően jelennek meg a weblapon.

  1. Kapcsolati adatok

                    általános cím: szegzard.veve2017@gmail.com

                    Társaság elnöke: szvvbt2017@gmail.com

                    Társaság elnökhelyettese: szvvbt2018@gmail.com

     9. További információk

     9.1.  Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

   Az adatokat a Társaság vezetőségének tagjai – kizárólag a szükséges szakmai feladat ellátásainak mértékéig – jogosultak megismerni. Harmadik személy részére az adatokat nem adják át.

  Az adatbázist és a levelező listát – mint adatfeldolgozó – az azzal megbízott vezetőségi tagok (elnök, elnökhelyettes) vezeti. Az adatbázis és a levelező lista elkülönített elektronikus adathordozón kerül megőrzésre. A kapcsolattartás céljából kialakított levelezőlista kizárólag jelszóval védett elektronikus felületen található (gmail) és csak az elnök és elnökhelyettes által hozzáférhető.                 

     9.2.  Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

   A Társaság elnökhelyettese az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

   Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Társaság elnökéhez fordulhat.

  Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni, vagy a felhasználói fiókjában saját maga elvégezni.

   Az Érintett nyilatkozatának visszavonásával tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Társaság vezetősége a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

  Az Érintett az Infotv., valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat, vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

     9.3. Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk

   A harmadik féltől kapott (kép-, hang- és írásos) anyagokat ellenőrzést követően az adminok jogosultak a honlap megfelelő tárhelyén elhelyezni.

   9.4. Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal

   A Társaságba belépni szándékozók által beküldött jelentkezés a Társaság vezetése által kerül elbírálásra a jelentkező nyilatkozata, az általa megküldött adatok és a Társaság célkitűzései összevetésével.

  Felvétel esetén a jelentkező az általa megadott címre automatikus elektronikus üzenetben megkapja a személyes fiókjába való belépéshez szükséges adatokat (felhasználói név, egyszer használatos jelszó).

   Elutasítás esetén a jelentkező rendszeren kívüli üzenetben kap értesítést, küldeménye törlésre kerül.