2020.01.31. vezetőségi ülés

 

                                                                EMLÉKEZTETŐ
                                             vezetőségi ülésről

 

 Helyszín:             Szekszárd, Heinek Ottó Közösségi Ház

 Időpont:              2020.01.31-én 11.00-13.00

 Jelen vannak:      Bodrogi Tibor, Hepp Ádám, Rácz József, Szikora Mihály, Vincze         György

 Bevezetőben az elnök köszöntötte a résztvevőket és elmondta, hogy ebben az évben számos olyan külső- és belső tényező hatásával kell számolnunk, amelyek befolyásolják (befolyásolhatják) szervezetünk tevékenységét.

Ezek közül különösen említésre méltóak a BEOSZ tagságból adódó kötelezettségek, illetve lehetőségek; a vegyivédelmi szolgálat és a vegyivédelmi zászlóalj megalakulása 70. évfordulójának eseményei; a Honvédség szervezetében, illetve a Szekszárd városi közéletben bekövetkezett változások hatásai; nem utolsó sorban pedig a 2019. áprilisában elfogadott Alapszabályunk tagság feltételeire vonatkozó kitételeinek debütálása.

Ezt követően a vezetőség egyhangú szavazással elfogadta az előzőleg megküldött napirendi javaslatot.

1. Tájékoztató 2019. pénzügyi zárásáról és a 2020. január 31-i helyzetről

2.       Tájékoztató a honlap használatáról és pénzügyi elszámolásáról

3.       Javaslat 2020. fő feladataira

4.       Határozatok

xxx

1. NAPIRENDI pontként az elnök tájékoztatta a vezetőséget a Baráti Társaság 2019. évi gazdálkodása fő számairól és a 2020. január 31-i helyzetről.

I. A 2019. év zárása banki kivonatok, valamint a készpénznapló forgalmi adatai alapján:

 a)   banki adatok

bevétel:                                        658.045.- 

kiadás:                                         514.302.- (készpénz kivétekkel együtt)

maradvány 2019.december 31-én:    143.743.-

b)  készpénznapló adatai

bevétel:                                       508.265.- (banki kivétekkel együtt)

kiadás:                                         475.830.-

maradvány 2019.december 31-én:    32.435.-

A Baráti Társaság 2019. évi gazdálkodása eredményeként 2019.december 31-én rendelkezésre állt összességében 176.178.-Ft.

    II. 2020. évi nyitókészletek megegyeznek a 2019.évi záró készletekkel

bankszámlán:                               143.743.-

házi pénztárban:                             32.435.-

összesen:                                   176.178.-

        III. 2020. január 31-i helyzet

a)   Banki befizetések január hónapban:  

·         tagdíj 9 fő, 23.000.-Ft értékben

·         célzott támogatás: 1 fő, 5.000.Ft értékben

·         összesen:28.000.-Ft

        b) Készpénzes kifizetés januárban 2.740.-F

c)    A Társaság rendelkezésére áll 2020. január 31-én:

·         bankszámlán:                                        171.743.-Ft

·         házi pénztárban:                                      29.695.- Ft

·         összesen:                                             201.438.-Ft

IV. A rendelkezésre álló összegek csoportosítása a tervezett felhasználási jogcímek szerint:

Összegzés

bankszámlán

készpénzben

összesen

Emléktábla

2.500

2.500

Emlékpark

2.500

2.500

Múzeum

4.745

4.745

Működés

132.998

29.695

162.693

Tagdíj

25.000

25.000

Honlap

4.000

4.000

mindösszesen

171.743

29.695

201.438

 Összességében – feltételezve a tagdíj befizetések megtörténtét is – a vezetőség úgy ítéli meg, a rendelkezésre álló összegek és tervezett bevételek biztosítják a Társaság zavartalan működésének pénzügyi alapjait.

A napirendi pont zárásaként az elnök jelezte, hogy kezdeményezni kívánja a BEOSZ-nál a vegyivédelmi zászlóalj 70. évfordulója alkalmából az V. VSFT pénzügyi támogatását.

 

2. NAPIRENDI  pontként az elnök tájékoztatta a vezetőséget  a honlap használatáról és pénzügyi elszámolásáról

A honlap finanszírozására a korábbi vezetőségi határozatnak megfelelően kezdeményezett gyűjtés során befolyt pénzösszegek nyújtottak fedezetet.

·         befolyt összeg összesen 114.000.-Ft. (ebből egy fő 44 000.-, egy fő 25.000.-, további 8 fő  összesen 45.000.-Ft-al vett részt)

·         kifizetés: 110.000.- (ebből egy fő közvetlenül a weblapot készítő cégnek utalt 44 000. Ft-ot, a Társaság pedig 66 000. Ft-ot.)

A maradvány: 4.000.- Ft (az éves fenntartáshoz szükséges összeget a „Működési” tételen lévő összegből tudjuk kiegészíteni.

A honlap használatáról az a tapasztalat, hogy különösen a kezdeti teszt időszakban adódtak problémák egyrészt a honlap hibáiból, másrészt tagjaink egy részének gyakorlatlanságából.

A kialakított elsődleges bejelentkezési szisztéma nem nyerte el a tagjaink tetszését. Még a rutinos internetezőknél is elfordultak problémák, tapasztaltunk túlzott elvárásokat is (voltak, akik szinte FACEBOOK kapacitású és működésű oldalt vártak).

A feltárt hibákat a webmester rugalmasan korrigálta, tagságunk is kezdi megismerni a honlap adta lehetőségeket. Néhány – még nem, vagy nem jól működő – funkció javítása február közepén várható.

Addig is igyekszünk a lap kezelését egyszerűbbé tenni, hogy az internet világában kevésbé jártas tagjaink is szívesen használják. A továbbiakban is működtetni fogjuk a FACEBOOK lapunkat, a lényegi tartalmak azonban a honlapunkon lesznek megtalálhatóak, hiszen a honlap rendszerezettebb, jobban áttekinthető és visszakereshető.

Az oldal látogatottságát kielégítőnek tartjuk, itt is találkozunk azonban a FACEBOOK lapunk használatában is érzékelhető jelenséggel, hogy kb. a Társaság 60-70 %-a az, aki aktív és meglehetős rendszerességgel felkeresi valamelyik közösségi lapunkat.

 Viszonylag sokan vannak, akik havonta csak egy-két alkalommal (vagy még ritkábban) lépnek fel valamelyik lapra, így velük a kapcsolattartás meglehetősen nehézkes.  Bízunk abban, hogy a honlapunkra azok is odatalálnak, akiknek egyébként face profilja nincs.

 

3. NAPIRENDI pontként az elnök előterjesztésében a vezetőség megtárgyalta a 2020. évi feladattervet, amely a már ismert befolyásoló körülményeket figyelembe véve állt össze.

                                     2020. év fő feladatai

 1.   BEOSZ tagságból fakadó kötelezettség, illetve lehetőség:

·         részvétel a BEOSZ 30. évfordulós ünnepségén (meghívás esetén)

·      a BEOSZ tisztújításhoz kapcsolódóan küldött választás (szükség szerint)

·         szövetségi hozzájárulás befizetése (március, szeptember)

·         részvétel a BEOSZ tisztújító rendezvényén (április)

·         30 év – 30 fa – 30 település (december 31-ig folyamatos)

·         horgászverseny meghívás esetén (szeptember)

·         Katona Nemzedékek Találkozója meghívás esetén (szeptember-október)

·         részvétel a nemzetközi gyertyagyújtási akcióban (november 11):

o   Szekszárdon Társaságunk szervezésében

o   más városokban tagjaink egyéni csatlakozása révén

felelős: Vezetőség

   2.  Vegyiszolgálat és vegyivédelmi zászlóalj megalakulása 70. évfordulója

·         részvétel a  központi ünnepsége (május 4., meghívás esetén)

·         részvétel a piliscsabai koszorúzáson (május 5., elnök, elnökhelyettes)

·         részvétel a vv.z. ünnepségén és nyílt napján (meghívás esetén, május 8.)

felelős: elnök

       3.   Kapcsolati rendszer erősítése:

·  az Önkormányzat szerveivel (ha lehetséges emü. megállapodás kötése az első negyedévben) felelős: Hepp Ádám, Rácz József, Bodrogi Tibor, Szikora   Mihály

  • frakcióvezetőkkel, felelős: Rácz József, Bodrogi Tibor, Szikora Mihály
  • városi civil szervezetekkel, felelős: vezetőség
  • kapcsolat fenntartása katonai és társadalmi szervezetekkel:

o   HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya,

o    BEOSZ,

felelős: elnök

  • kapcsolat folyamatos fenntartása a SZSZC és tagintézményeivel

felelős: elnök

  • lehetőség esetén együttműködési megállapodás kötése az I. negyedévben:

o   HM Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság

o   Zrínyi Miklós Honvéd Nyugdíjas Klub

felelős: elnök

  •  civil támogatók szervezése: Hepp Ádám, Rácz József, Bodrogi Tibor
  • a vezetőségi tagok hozzászólásai alapján erősíteni szükséges a tagok aktivitását, ami elsősorban olyan eseményekben valósulhat meg, mint például az V. VSFT-ra való mozgósítás, vagy a 30 év- 30 fa- 30 település programhoz való egyéni- és csoportos kapcsolódás,  illetve a BEOSZ más tagszervezetei által felkínált – saját szervezésű rendezvényeiken való  – egyéni-, vagy kiscsoportos részvétel
  • folytatni kívánjuk olyan volt katonatársaink felkutatását is, akik megismerve tevékenységünket szeretnének csatlakozni Baráti Társaságunkhoz.

 

               4.   Az V. VS FT előkészítése, lebonyolítása

A vezetőség alaposan megtárgyalta az V. (jubileumi) VSFT-hoz kapcsolódó kérdéseket. Megállapítottuk, hogy a program jelen állapotok között meglehetősen képlékeny. Egyes hírek szerint márciusban megkezdődik az SZSZC Vendéglátó Szakképző Iskolájának felújítása, így a koszorúzás nagy valószínűséggel ellehetetlenül, ugyanakkor a Honvédelem Napja rendezvények miatt a honvédség részvétele is kétséges.

A jelenlegi részvételi szándék előjelzést időarányosnak tarjuk, és bízunk abban, hogy mind a tagságunk egészségi állapota, mind a felkínált program lehetővé teszi, hogy a valóságos résztvevők száma megközelítse az előző évit.

VSFT-hez kapcsolódó feladatok és azok elosztása

o   helyszínek foglalása:

1.   A Heinek Ottó Közösségi Ház lefoglalása a baráti ebéd helyszíneként a mai napon Hepp Ádám jóvoltábólmegtörtént.

2.   A Vendéglátó Iskola igénybevételi lehetőségéről pontos információ beszerzése szükséges február 10-ig, felelős: Szikora M.

  o   közreműködők felkérése: 02.10-ig,

1.   vegyivédelmi zászlóalj 02.10-ig felelős: Szikora M.

2.   Ifjúsági zenekar 02,15-ig felelős Hepp Ádám

3.   GABI Pecsenye 02.15-ig, felelős: Hepp Ádám

4.   kisegítő személyzet kérése levélben 02.10-ig felelős: Szikora M.,

  o   az előzetes program kialakítása során elemeztük a sokváltozós lehetőségeket:          

1. VÁLTOZAT: amennyiben koszorúzás lehetséges, fő vonalaiban azonos a 2019. évivel;

2. VÁLTOZAT: amennyiben koszorúzás nem lehetséges

§  a program első részében a résztvevők elültetnek egy emlékfát a VIP területén (felelős: Rácz József), ezt követően baráti ebéd,

§ amennyiben sikerül megszervezni egy BRDM és az OBSITOS Fúvószenekar Szekszárdra érkezését, a Garai téren kb. egy órás program (térzene, technikai bemutató), ezt követően baráti ebéd, felelős: Szikora Mihály, Vincze György

      a baráti ebéd menete fő vonalaiban megegyezik az előző évivel, felelős: Vezetőség

      az ebéd részeként ismét megrendezzük házi borversenyünket, felelős: Hepp Ádám

o   Találkozó meghirdetése interneten: 02.20-án, felelős: Szikora Mihály

    o   meghívó tervezet elkészítése: 03.20 -ig, felelős: Szikora Mihály

    o   program véglegesítése április 01-ig, felelős: Vezetőség

    o   megállapodás Gabi Pecsenyével március 15-ig, felelős: Hepp Ádám

    o   támogatók megkeresése alapanyagok biztosítása érdekében március 20- tól, felelős: Szikora M., Hepp Á.  Rácz J., Bodrogi T.

         5.   Veterán-liget projekt szervezése

A vezetőség megvitatta a korábban felmerült Veteránliget koncepció megvalósításának lehetőségét.

Az elgondolás lényege, hogy Baráti Társaságunk kezdeményezi az Önkormányzatnál Szekszárdon egy új zöldterület kialakítását, amelyben 30 díszfa, illetve cserje kerülne telepítésre – lehetőség szerint a volt laktanya területén -, a 30 év -30 -fa -30 település kezdeményezés keretében, a BEOSZ megalakulása 30., valamint a 9. ö. vegyivédelmi zászlóalj magalakítása 70. évfordulója tiszteletére, az Önkormányzat és a városi civil szervezetek bevonásával.

§  Önkormányzat tájékoztatása, közreműködő szervezetek felkérése február 20-ig, felelős: Szikora M.

§  faültetés az Önkormányzat támogatásával október II. felében, felelős: Rácz József, Bodrogi Tibor

§  Veteránliget átadása, megemlékezés a vegyivédelmi zászlóalj megalakulása 70. évfordulójáról október 30-án, felelős: Vezetőség

 

6.   Katonai Emlékszoba helyzetének tisztázása SZSZC vezetésével

o   szükség esetén változatok kidolgozása, felelős: Szikora Mihály 

    7. Bankszámla rendezése

 o   MEGHAGYÁS intézése a Takarékbank Zrt. fiókjában a jelenlegi számlára 02.10-ig, felelős: Bodrogi Tibor

 o   új bankok keresése I. negyedév végéig, felelős: Szikora Mihály, Vincze György

    8. Vezetőség választás  

    Alapszabályunk értelmében a jelenlegi vezetőség mandátuma 2020. december 20-án lejár, az év utolsó negyedében esedékes a tisztújítás.

·        előkészítés (jelölések) időszaka: szeptember-október, felelős: Vincze György

· választás lebonyolítása (szavazás) a két platformunkon párhuzamosan: november-december felelős: honlapon Vincze György, face oldalon: Szikora Mihály

  • új vezetőség alakuló ülése: december 19-én.

 

4. NAPIRENDI pontként a vezetőség határozatokat fogadott el:

1/2020.01.31. határozat: A vezetőség a helyszínen tett kiegészítésekkel és pontosításokkal a Baráti Társaság 2019.évi gazdálkodásáról és a jelenlegi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

2/2020.01.31. határozat: A vezetőség a honlap finanszírozásáról és használatáról szóló tájékoztatót tudomásul vette

3/2020.01.31. határozat: a vezetőség vita után, kiegészítésekkel egyhangúlag elfogadta a Baráti Társaság 2020. évi feladattervét, ugyanakkor felkérte az elnököt, haladéktalanul tegyen lépéseket annak érdekében, hogy az V. VSFT első része tervezhetővé váljon.

4/2020.01.31.  határozat: a vezetőség jelen állapotában megtárgyaltnak tekinti a Veteránliget projektet, további lépéseket annak önkormányzat általi elfogadásakor tart indokoltnak.