A SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társasága

Az egykori Magyar Néphadsereg 5. önálló vegyi sugárfelderítő százada volt katonái – közel 50 évvel a leszerelésüket követően -, 2017. július 20-án alakították meg a SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társasága egyszerű civil szervezetet, melyhez a későbbiek során más alakulatok tagjai is csatlakoztak.

A Baráti Társaság jellegzetessége, hogy – bár szervezetileg zömmel a virtuális térben működik -, tényleges tevékenységeket végez, melyek megvalósításában egyenrangú partnerekként vesznek részt a volt sor- és hivatásos katonák, valamint családtagjaik, illetve barátaik is.

A Társaság által szervezett rendezvények, akciók a bajtársi kötelékek erősítése, a hagyományőrzés, és a fiatalok hazafias, honvédelmi neveléséhez való hozzájárulás tematikáját öleli fel, különös tekintettel Szekszárd helyőrség volt vegyivédelmi csapataira.

A közösségi élet meghatározó rendező elvének – az életkori sajátosságokat  is szem előtt tartva – az együtt töltött katonaévekből fakadó bajtársi szolidaritást tekintjük, ezért elvárjuk tagjainktól, hogy a szervezeten belül aktuál politikai tevékenységet ne végezzenek.

A Társaság munkáját a tagság által megválasztott Vezetőség szervezi és irányítja.

A SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társasága 2019. április 24-e óta tagja a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének.

                                                                                                                                                                      Szikora Mihály
                                                                                                                                                                              elnök