VI. VEGYI SUGÁR FELDERÍTŐ TALÁLKOZÓ

          Folytatva a 2016-ban megkezdett hagyományokat, 2022. május 28-án már a VI. Vegyi Sugár Felderítő Találkozóra került sor Szekszárdon.

         A Baráti Társaság megalakulása 5. évében szépszámú volt szekszárdi katona és barátaik – jó részük feleségével együtt – vett részt a kedvezőtlen időjárási viszonyok között kezdődő Találkozón.  Örömmel láttuk, hogy többen első alkalommal voltak közöttünk.

        A találkozási pont a szokásoknak megfelelően, a volt laktanyánknál volt. Az alaposan átszabott épület már csak emlékeinkben azonosítható az egykori laktanyával.

     A házigazda Nagy Imre igazgató úr előrelátóan gondoskodott „eső-helyszínről”, így kulturált, kényelmes körülmények között hallgathattuk meg tájékoztatóját a Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola épületének jelentős állami beruházás keretében történt felújításáról.

        A tájékoztatót követően igazgató úr vezetésével egy épületbejárás keretében – szinte a legapróbb részletekkel is megismerkedve – győződhettünk meg arról, hogy valóban kimagasló színvonalon létrehozott és berendezett intézményben folytathatják tanulmányaikat szeptembertől az iskola tanulói.

        A veteránok arra is lehetőséget kaptak, hogy – pár perces „szabadfoglalkozás” keretében – megnézzék mi is található most egykori elhelyezési körleteik helyén. Ekkor már elindult az emlékek áradata és ki-ki megpróbálta visszaidézni, hogy 50 évvel ezelőtt a század melyik irodája, raktára, körlete hol is helyezkedett el. 

       Az épület felújításának befejeztével megkaptuk a lehetőségét annak, hogy a VSF Emléktábla – Rácz József és munkatársai kivitelezésében – visszakerüljön az egykori laktanya falára, így nem volt akadálya az emlékkoszorúk elhelyezésének.

        A rendezvény második része a Heinek Ottó Közösségi Házban a BEOSZ által meghirdetett Nemzedékek Éve jegyében kezdődött. 

    A résztvevők a „jövő nemzedéke” képviseletében Tóth Barbara honvéd kadét jóvoltából megismerkedhettek a TMSZC Ady Endre Technikum és Kollégiumban folyó honvéd kadét képzés célkitűzéseivel, menetével, eredményeivel, a kadétok életével.

      Az egykori vegyi- sugárfelderítő katonák érdeklődéssel tekintették meg a 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj ABV felderítő alegysége – a „jelen nemzedéke” képviseletében résztvevő – katonái, Sziksz László zászlós és bajtársai vetített képes beszámolóját alakulatuk életéről, feladatairól, valamint kézi szaktechnikai eszközeik bemutatóját.

        A „múlt nemzedéke” képviseletében Szikora Mihály ny. ezredes emlékezett a SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társasága megalakulása előzményeire, a megalakulás óta eltelt 5 év munkáira, eredményeire.

        Ezt követen Sztanó Zsuzsanna ny. őrnagy a BEOSZ szervezési elnökhelyettese köszöntötte a Baráti Társaság tagjait, majd Koós Károly ny. alezredes átadta a BEOSZ elnöke által a Baráti Társaságnak adományozott oklevelet és ajándéktárgyat.

            Ugyancsak a BEOSZ elnöki elismerést adott át Sztanó Zsuzsanna ny. őrnagy Veszelka Vendelnek, Rácz Józsefnek és Szücs Jánosnak. 

       A Találkozó az immáron szokásos, jó hangulatú, az emlékeket ismét, és ismét felidéző baráti ebéddel zárult, ahol a „talpálló valót” Pecze István szolgáltatta meglepetés vendégével Hepp Ádámmal.