Emlékeztető

                                                                                            vezetőségi ülésről

 

Időpont: 2022. 09. 08. 11:00 -13:30

Helyszín:: Meződ

Jelen vannak: Rácz József, Szikora Mihály, Vincze György, és meghívottként Szücs János.

Napirend

 1. A vezetőség kiegészítése
 2. A Társaság pénzügyi helyzete, a BEOSZ ezévi támogatása elszámolásának menete.
 3. A Társaság előtt középtávon álló feladatok áttekintése
 4. Az év hátralévő feladatainak pontosítása
 5. Egyéb

  

     Bevezetőként Szikora Mihály elnök rövid köszöntője után ismertette a tervezett napirendi pontokat és a vezetőség kiegészítésének lehetőségeit.

            1. napirendi ponthoz:

      Az ismertetőt követőben a vezetőség egyhangú határozattal úgy döntött, hogy két új vezetőségi tagot kíván kooptálni.

     Az elnök az előzetes elbeszélgetések és több évtizedes ismeretségük, valamit a jelölt Társaság érdekében végzett eddigi munkája alapján javaslatot tett Szúcs János kooptálására.

     Felkérése alapján Szücs János ismertette a Vezetőség tagjaival a hosszú évek során – Szekszárd katonai, civil és sport életében – szerzett tapasztalatait. A Vezetőség tagjai kérdéseket tettek fel a jelöltnek, aki megnyugtató válaszokat adott.

    A Vezetőség mindezek alapján úgy határozott, hogy Szücs Jánost kooptálja a SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társasága Vezetőségébe és elsősorban a szervezési feladatok végzésében számít rá.

        A kooptálás következtében újra elosztásra kerültek az egyes pozíciók és a feladatok egy része. Az érintett tagok vállalásai, illetve a Vezetőség állásfoglalása alapján a Társaság elnöke továbbra is Szikora Mihály, elnökhelyettese Vincze György, a titkári feladatokat a mai naptól Rácz József, a szervezési feladatokat Szücs János látja el, a gazdasági felelős feladatai ideiglenes jelleggel megosztásre kerülnek Szikora Mihály és Rácz József között.

            2. napirendi ponthoz:

     A Társaság pénzügyi helyzete stabil, azonban szűkös kerettel rendelkezik, amelyhez hozzájárult a lemondott vezetőségi tagok néhány ígérvényének nem teljesítése.

       A BEOSZ-tól kapott 2022.évi támogatási pénzkeret elszámolása naprakész, végelszámolása biztosítottnak látszik. Az ezt követően fennmaradó összeg előreláthatóan szűkösen fedezi az éves működési szükségletet.

             3. napirendi ponthoz:

        A Vezetőség tagjai megvitatták azon feladatok sorát, amelyek a fő célkitűzések között szerepelnek ugyan, de megvalósításukra különböző okok miatt még nem került sor. Úgy gondolják, célszerű áttekinteni az évekkel ezelőtt összeállított célkitűzéseket, illetve azok megvalósításának szükségességét és lehetőségeit:

 • különösen fontos friss információkhoz jutni a Honvéd Emlékhely kérdéskörében (építészeti kialakítás helyzete, esetleges pályázat kiírása, pénzügyi feltételek megteremtése);
 • alternatív megoldást keresve felül kell vizsgálni a Katonai Emlékszoba létesítésének realitását, lehetőségeit. 

 

            4. napirendi ponthoz:

       Az év hátralévő feladatai közül fontos:

 • a Vezetőség kiegészítése
 • a KNT-n való részvételünk biztosítása
 • az október 31-i koszorúzás a VSF Emléktáblánál
 • egyéni szinten csatlakozás a 11-11-11 Nemzetközi Gyertyagyújtási Akcióhoz
 • BEOSZ támogatás elszámolása

 

            5. napirendi ponthoz:

      Az egyéb feladatok között szerepelt a bankszámlához való hozzáférés szabályozása, valamint a korábbi gazdasági felelős kezelésében lévő eszközök és anyagok átvétele, további tárolása, kezelése.

       A bankszámlához való hozzáférés rendezése érdekében a Vezetőség tagjai testületileg jártak el a sásdi OTP fiókban, ahol a bankszámla kondícióit módosították. A számlavezető bankkal történt egyeztetést követően a pénzkezelést  online módon Szikora Mihály és Vincze György, banki ügyfélként Rácz József és Szücs János végezheti.  Mivel pillanatnyilag megoldatlan a gazdasági felelős szerepkörébe tartozó feladatok ellátása, a végleges megoldás megtalálásáig a pénzügyi nyilvántartást és a bankkártyát Szikora Mihály kezeli.

      Az anyagi készletek megóvása érdekében a Vezetőség felkérte Rácz Józsefet, hogy jegyzőkönyvileg vegye át Bodrogi Tibor volt gazdasági felelőstől az általa őrzött muzeális tárgyakat, pénzügyi okmányokat, vendéglátáshoz kapcsolódó-, valamint informatikai eszközöket és egyéb fogyóanyagokat. Az átvett anyagok tárolásáról felajánlásának megfelelően gondoskodjon.

 

       A vezetőség határozatai:

 • a vezetőségből kiváltak helyét a tagok közüli behívás (kooptálás) módszerével tölti fel;
 • Szücs Jánost a Baráti Társaság tagját behívta a Vezetőségbe szervezési feladatok ellátására, egyidejűleg titkárrá választotta Rácz József eddigi társadalmi kapcsolat felelőst;
 • célszerű áttekinteni az évekkel ezelőtt összeállított célkitűzéseket, illetve azok megvalósításának lehetőségeit;
 • A Vezetőség felkérte Rácz Józsefet, hogy jegyzőkönyvileg vegye át Bodrogi Tibor volt gazdasági felelőstől az általa őrzött eszközöket, anyagokat, okmányokat és gondoskodjon azok tárolásáról