Új év – új remények

Éppen csak elkezdődött az új esztendő, és a hagyományoknak megfelelően ki-ki tűl van a szokásos újévi fogadalmán, így talán itt az ideje, hogy megpróbáljam csokorba szedni, mit is kívánok az idén 5 esztendős Baráti Társaságunknak.

   Először is azt kívánom, valamennyi tagunk és szeretteik épségben, egészségben töltsék el ezt az évet.

   Legyen végre egy olyan időszakunk, amikor félelem és korlátozás nélkül, szabadon eltölthetjük azt a néhány órát, amelyet 2016 ősze óta arra szánunk, hogy ismét feleleveníthessük fiatalkori emlékeinket, jó- és kevésbé jó katonaélményeinket.

   Ettől az évtől azt is várom, hogy volt laktanyánk immáron felújított épületére ismét visszakerülhessen az az emléktábla, amelyet 4 évvel ezelőtt a volt vegyi-, sugárfelderítő katonák állítottak emlékül.

   Szeretném, ha fél évszázad távlatából a Budai Nagy Antal laktanyában egykoron elhelyezett vegyivédelmi alakulatok volt katonái közötti erősödő bajtársi szellem hatná át kapcsolatrendszereinket, hiszen annak idején azonos volt a célunk, ha az oda vezető utak, módszerek, körülmények különböztek is.

   Szervezetileg azt várom, kényszerű okok miatt senki ne távozzon Baráti Társaságunkból, ugyanakkor találjanak ránk azok a volt szekszárdi katonák, akik eddig még nem jutottak el hozzánk.

   Kapcsolatrendszerünk vonatkozásában azt szeretném, hogy Baráti Társaságunk őrizze meg helyzetét, amelyet tagjai áldozatos munkája révén Szekszárd városában és a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége keretein belül megszerzett.

  További eredményes tevékenységünkhöz feltétlenül szükségesnek tartom a Veletek meglévő kapcsolat élőbbé tételét, ezért azt kérem Tőletek:

  • legyen kapcsolatunk interaktív, használjátok bátrabban akár a honlapon, akár a face csoportban, vagy más elérhetőségeinken meglévő lehetőségeket és mondjátok el akár szóban, akár írásban, Ti mit gondoltok Baráti Társaságunkról, további működésünkről, feladatainkról;
  • arra is biztatlak Benneteket katonaélményeiteket bátran osszátok meg akár a face csoportban, akár a honlapunk Katonatörténelmünk rovatában (ha szükséges, a közzétételben segítséget nyújtunk);
  • néhány év tapasztalatából már az is kihámozható, mi az, amit az elkövetkezendő években szeretnétek látni és mi az, amit nem akartok (ami terveink között szerepel a volt laktanyához kapcsolódóan: katonai emlékszoba létesítése, laktanyai emlékhely berendezése, Veterán liget létrehozása stb.)
  • a baráti találkozó idejének melyik hónapot tartjátok ideálisnak

      Úgy gondolom, az elmúlt két év vírushelyzet okozta megrázkódtatásain, testet, lelket, emberi kapcsolatokat kemény próbára tevő időszakon túl tudjuk magunkat tenni.

   Bízom benne, hogy mint egykori szekszárdi katonák – akik fél évszázad távlatából is keresik volt katona- és sorstársaik társaságát – ebben az évben is támogatjátok Baráti Társaságunk tevékenységét és körülményeiteknek megfelelően valóságosan, vagy online aktívan részt vesztek abban. 

    Valamennyi  jelenlegi és reménybeli Tagunknak és szeretteiknek ezen gondolatok jegyében kívánok erre az esztendőre jó erőt egészséget, békét, boldogságot!

                                                            Vigyázzatok Magatokra, szeretteitekre, bajtársainkra!