Kabai József 1966-ban Szekszárdon kezdte tiszti pályáját, kezdetben a 9.ö. vegyivédelmi zászlóalj állományában mentesítő szakaszparancsnok, majd a zászlóalj törzsben hadműveleti tiszt. 1971. szeptemberétől az 5. önálló vegyi-, sugárfelderítő század parancsnoka annak Kiskőrösre költöztetéséig. Ezt követően Kalocsán a 24. harckocsi ezred vegyivédelmi főnöke, majd 1974 és 1977 között a ZMKA hallgatója. Az Akadémia utána 93.önálló vegyivédelmi ezred parancsnokhelyettese, majd parancsnoka, az ezred felszámolását követően pedig a ceglédi 3.g. hadtest vegyivédelmi főnöke.

Szekszárd helyőrségben 1966-1973

A Zrínyi Miklós Katonai Akadémián 1974-1977

A 93. önálló vegyivédelmi ezrednél 1977-1987