Kriston István  a vegyivédelmi szolgálat kötelékében 1961 és 1968 között Szekszárdon a 9. önálló vegyivédelmi zászlóaljnál szakasz-, majd századparancsnokként,  1971-ig az 5. önálló vegyi-, sugárfelderítő század parancsnokaként szolgált. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia elvégzést követően a vegyivédelmi zászlóalj törzsfőnöke. A SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társasága tiszteletbeli elnöke.

A 9. önálló vegyivédelmi zászlóalj 2.különleges mentesítő századánál 1961-1962

Ezek az évek nagyon nehéz időszakai voltak a világnak (a kubai és berlini válság 1961-ben és a karib-tengeri 1962-ben) ennek következtében a hadseregnek is.
Az 1961. szeptember 6-án avatott tiszteket szeptember 26-án bevonultatták állomáshelyeikre. Szeptember 30-án összetartást rendeltek el (ezek után már senki sem hagyhatta el a helyőrséget). Október 18-án bevonulnak az újoncok és az alapkiképzés után november 19-én esküt tesznek. Az öreg katonák további parancsig nem szerelhetnek le. Egymást érik a riadók a gyakorlatok. Levegőben lógott a világháború lehetősége ahol a szembenálló hadviselő felek az atom, rakéta, kémiai, biológiai és sugárfegyvereik teljes arzenálját bevetik. Ebben a nehéz helyzetben a tiszti és a tiszthelyettesi valamint a sorállomány becsülettel helyt állt, teljesítette kötelességét, felkészült a háborús feladatok végrehajtására. Szerencsére a válság megoldódott, a túlszolgáló sorállomány leszerelhetett. A hivatásos állomány visszatérhetett a normális katonai kiképzéshez

Az 5. önálló vegyi-, sugárfelderítő századnál 1968-1971

Élesgyakorlat Kövesden 1969-ben

Vizikiképzés Faddon 1969-ben

Kiváló katonák 1969-ben

A század 1968.-1971. között Pap Sándor szds. és Kriston István szds. parancsnoksága alatt megszerezte az „Élenjáró Század” valamint kétszer a „Kiváló Század „címet. Tisztelet azon sorkatonáknak, akik egyéni eredményeikkel járultak hozzá a sikerekhez. Köszönet a századnál szolgált tiszteknek és tiszthelyetteseknek, akik felkészültségükkel szorgalmas és fáradhatatlan munkával ezt lehetővé tették.

A 93. önálló vegyivédelmi zászlóalj “M” gyakorlata 1973

1973-ban az akkor még békében csak M törzsként élő, 93. önálló vegyivédelmi zászlóalj részére mozgósítással egybekötött gyakorlatot rendeltek el. A gyakorlatra a zászlóaljhoz vezényeltek („M”beosztásuknak megfelelően) a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián tanuló tiszteket is, parancsnoki beosztásba. A parancsnoki állomány egy részét 9. önálló vegyivédelmi zászlóaljtól vezényelték. Egyes beosztásokba tartalékos tiszteket mozgósítottak. A legénységi állomány teljes egészében mozgósítással került feltöltésre. Az ismereteket felfrissítő kiképzés és összekovácsolás után került sor a gyakorlatra.