Tisztelt Elnök Úr!

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége megalakulásának 30 éves jubileuma tiszteletére 2019-ben „30 év 30 fa” címmel ökológiai pályázatot hirdetett. Az akció célja az volt, hogy hoz-zájáruljunk az ökológiai egyensúly helyreállításához.

Az akció lezárására 2020. decemberében sor került, majd az operatív elnökség összesítette az eredményeket. Megállapítást nyert, hogy az akció sikerét és eredményességét a pandémiás hely-zet jelentősen befolyásolta, azonban a kezdeményezést ennek ellenére eredményesnek tekinthet-jük, mivel a résztvevő szervezetek jelentős erőfeszítéseket tettek a megvalósítás érdekébe. Mind-ezek figyelembe vételével az elnökség három szervezet díjazásáról döntött.

A „Szegzárd” Veterán Vegyész Baráti Társasága az ökológiai pályázaton elért eredménye alap-ján a díjazottak között szerepel. Az elnökség döntése értelmében

                                                                      a pályázaton való eredményes részvételért

                                                                                                   50 000 forint

                                                                                            díjazásban részesül.

Kívánok Önöknek további eredményes és sikeres munkát, és különösen jó egészséget!

Budapest, 2021. május 22

Bajtársi üdvözlettel

Hazuga Károly nyá. altábornagy

elnök