Adamik Mihály hadnagy 1968 őszén lett parancsnoka az 5. önálló rendészeti komendáns ezred vegyi-, sugárfelderítő szakaszának, amely azonos volt az 5. önálló vegyi-, sugárfelderítő század korábbi 4. szakaszával (szakaszparancsnok helyettes az év első felében Szomolányi Tibor törm., aki 1961-ben sorkatonaként az 5. önálló vegyi-, sugárfelderítő század első századírnoka). 

Adamik Mihály katonai pályája nagy részét Székesfehérvárott és Börgöndön töltötte, az évek során számos fontos beosztást látott el az 5. HDS Parancsnokság Vegyivédelmi Osztályán, a Csapatrepülő Parancsnokságon, valamint a Szárazföldi Csapatok Parancsnokságán.